Polityka prywatności i plików cookies

Uwaga ogólna i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

KVB Gesellschaft mbH
Age-Science.com
Rosslenbroichstrasse 40
41541 Dormagen

Organ odpowiedzialny samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. Imię i nazwisko, dane kontaktowe itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Tylko za wyraźną zgodą możliwe są niektóre procesy przetwarzania danych. Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w dowolnym momencie. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail. Legalność przetwarzania danych przeprowadzonego do odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu

Jako osoba zainteresowana masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia prawa o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach związanych z ochroną danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się główna siedziba naszej firmy. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy automatycznie do Ciebie lub osób trzecich. Przepis został sporządzony w formacie do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, będzie to możliwe tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania

Masz prawo w dowolnym momencie, w kontekście obowiązujących przepisów prawa, do dostarczania bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W tym względzie, a także w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, zawsze możesz skontaktować się z nami za pomocą opcji kontaktowych wymienionych w stopce.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które wysyłasz do nas jako operatora strony, nasza strona korzysta z SSL lub. szyfrowania TLS. Dlatego dane, które przesyłasz za pośrednictwem tej witryny, dla innych nieczytelne. Zaszyfrowane połączenie rozpoznasz na pasku adresu „https: //” przeglądarki i na ikonie kłódki na pasku przeglądarki.

Pliki dziennika serwera

W plikach dziennika serwera dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

  • Odwiedzona strona w naszej domenie
  • Data i godzina żądania serwera
  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony wywołującej
  • Nazwa dostępu komputera hosta
  • Adres IP

Nie ma połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 para 1 lit. b DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

Transmisja danych przy zawieraniu umowy zakupu i wysyłki towaru

Dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie potrzeba wykonania umowy. Stronami trzecimi mogą być na przykład dostawcy usług płatniczych lub firmy logistyczne. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to wyraźną zgodę.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Rejestracja na tej stronie

Aby korzystać z niektórych funkcji, możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Przesłane dane służą wyłącznie do celów korzystania z danej oferty lub usługi. Wymagane informacje wymagane podczas rejestracji należy podać w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, na przykład z przyczyn technicznych, poinformujemy Cię pocztą elektroniczną. E-mail zostanie wysłany na adres podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w dowolnym momencie. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już zakończonego przetwarzania danych.

Przechowujemy dane zebrane podczas rejestracji w okresie rejestracji na naszej stronie internetowej. Twoje dane zostaną usunięte w przypadku anulowania rejestracji. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Formularz kontaktowy

Dane przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku lub udostępnienia w przypadku dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Nieoficjalne powiadomienie e-mailem jest wystarczające do odwołania. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem pozostaje nienaruszona.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub nie będzie już potrzeby przechowywania danych. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Okres przechowywania składek i komentarzy

Wpisy i komentarze, a także powiązane dane, takie jak adresy IP, są zapisywane. Treść pozostaje na naszej stronie internetowej, dopóki nie zostanie całkowicie usunięta lub musiała zostać usunięta ze względów prawnych.

Wpisy i komentarze są zapisywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 a RODO). W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które już miało miejsce.

YouTube

W celu integracji i prezentacji treści wideo nasza strona korzysta z wtyczek YouTube. Dostawcą portalu wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzisz stronę ze zintegrowaną wtyczką YouTube, połączy się ona z serwerami YouTube. YouTube dowie się, które z naszych stron przeglądałeś.

YouTube może powiązać Twoje zachowanie podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem, jeśli zalogujesz się na swoje konto YouTube. Wylogowując się wcześniej, możesz temu zapobiec.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania informacji o użytkownikach można znaleźć w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą usługi analizy sieci jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa „cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to zazwyczaj USA.

Pliki cookie Google Analytics są ustawiane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i, jeśli to konieczne, reklam.

anonimizacji IP

Używamy Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Gwarantuje, że Google skraca Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Mogą zaistnieć wyjątkowe przypadki, w których Google przesyła pełny adres IP na serwer w USA i tam go skraca. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz świadczenia nam innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

wtyczki do przeglądarki

Można zapobiec ustawianiu plików cookie przez przeglądarkę internetową. Jednak niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być ograniczone. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych dotyczących korzystania z witryny, w tym adresu IP i późniejszemu przetwarzaniu przez Google. Możesz to zrobić, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem następującego łącza: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając poniższy link. Ustawiony jest plik cookie rezygnacji, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt w naszej witrynie: Dezaktywuj Google Analytics.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

przetwarzanie zamówień

Aby w pełni spełnić wymogi prawne dotyczące ochrony danych, zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie zamówień.

Dane demograficzne w Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Może służyć do tworzenia raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających serwis. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Nie ma możliwości przypisania danych do konkretnej osoby. W każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję. Jest to możliwe dzięki ustawieniom reklam na koncie Google lub ogólnym zakazie gromadzenia danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w sekcji „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

PayPal

Nasza strona internetowa umożliwia płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Usługa płatności jest świadczona przez PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Jeśli płacisz za pomocą PayPal, wprowadzone dane płatności zostaną przesłane do PayPal.

Twoje dane zostaną przesłane do PayPal na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Procesy przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Klarna

Nasza strona internetowa umożliwia płatności za pośrednictwem Klarna. Dostawcą usług płatniczych jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Płacąc za pomocą Klarna (rozwiązanie kasowe Klarna), Klarna zbiera od Ciebie różne dane osobowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z polityką prywatności Klarna pod adresem: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna używa plików cookie do optymalizacji rozwiązania kasowego Klarna. Ta optymalizacja stanowi uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Twoim urządzeniu. Pliki cookie Klarna pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie Klarna można znaleźć pod adresem: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Twoje dane zostaną przekazane do Klarna na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Procesy przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Sofortüberweisung

Nasza strona internetowa umożliwia płatności za pośrednictwem „Sofortüberweisung”. Dostawcą usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium.

Za pomocą procedury "Sofortüberweisung" otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i możemy od razu zacząć wywiązywać się z naszych zobowiązań.

W przypadku płatności „Sofortüberweisung” Twój PIN i TAN są wysyłane do Sofort GmbH. Dostawca płatności loguje się następnie do Twojego konta bankowego online, automatycznie sprawdza saldo konta i wykonuje przelew. Następuje natychmiastowe potwierdzenie transakcji. Twoja sprzedaż, linia kredytowa Twojego debetu oraz istnienie innych rachunków i ich stan są również automatycznie sprawdzane po zalogowaniu.

Oprócz kodu PIN i TAN przesyłanie do Sofort GmbH obejmuje również dane dotyczące płatności i dane osobowe. Twoje dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer (y) telefonu, adres e-mail, adres IP i wszelkie inne dane niezbędne do realizacji płatności. Ten transfer danych jest konieczny, aby ustalić Twoją tożsamość ponad wszelką wątpliwość i zapobiec próbom oszustwa.

Przekazywanie danych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Procesy przetwarzania danych w przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat płatności za pomocą Sofortüberweisung, zobacz: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

Zmiana przepisów o ochronie danych

Nasze oświadczenie o ochronie danych może być w nieregularnych odstępach czasu dostosowywane tak, aby było zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub wprowadzać zmiany w naszych usługach, np. B. przy dodawaniu nowych ofert. Nowe oświadczenie o ochronie danych będzie wówczas automatycznie obowiązywać podczas następnej wizyty.

Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, wyślij nam wiadomość na adres  Biuro@wiek-nauka.com z tematem „ochrona danych”.

Źródło: Konfigurator prywatności autorstwa my-datenschutzbeauftragter.de