Ochrana dat

Obecná poznámka a povinné informace

Určení odpovědného orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

KVB Gesellschaft mbH
Age-Science.com
Rosslenbroichstrasse 40
41541 Dormagen

Odpovědný orgán sám nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (např. Jména, kontaktní údaje atd.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Pouze s vaším výslovným souhlasem jsou možné některé procesy zpracování dat. Odvolání svého již daného souhlasu je možné kdykoli. Pro zrušení je dostatečná neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Právo podat stížnost příslušnému orgánu

Jako dotčená osoba máte v případě porušení zákona o ochraně osobních údajů právo podat odvolání u příslušného orgánu dozoru. Příslušným orgánem dozoru, pokud jde o otázky ochrany údajů, je státním úředníkem pro ochranu údajů federálního státu, ve kterém sídlí ústředí naší společnosti. Následující odkaz obsahuje seznam úředníků ochrany údajů a jejich kontaktních údajů: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo zpracovávat údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, automaticky na vás nebo na třetí strany. Ustanovení se provádí ve strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Právo na informace, opravu, blokování, vymazání

Máte vždy v souladu s platnými právními předpisy, právo na svobodné informace o vašich uložených osobních údajů, původu, informace o příjemci a účelu zpracování dat a případně právo na opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů. V tomto ohledu a také na další otázky týkající se osobních údajů můžete vždy kontaktovat nás prostřednictvím kontaktních možností uvedených v odtržení.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, který nám posíláte jako provozovatel webu, náš web používá SSL nebo. šifrování TLS. To znamená, že data přenášená prostřednictvím této webové stránky nemohou číst třetí strany. Šifrované připojení poznáte podle adresního řádku prohlížeče „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Soubory protokolu serveru

V protokolových souborech serveru poskytovatel webových stránek automaticky sbírá a ukládá informace, které vám prohlížeč automaticky pošle. Jedná se o:

  • Navštívená stránka v naší doméně
  • Datum a čas požadavku serveru
  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • odkazujícího serveru URL
  • Hostitel název přistupujícího počítače
  • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat. Základem zpracování dat je článek 6 para. 1 zapnutý. b DSGVO, který umožňuje zpracování dat k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Přenos dat při uzavření smlouvy o prodeji zboží a zboží

Osobní údaje budou třetím stranám předávány pouze v případě, že bude třeba provést smlouvu. Třetí strany mohou být například poskytovatelé platebních služeb nebo logistické společnosti. K dalšímu přenosu dat nedochází, nebo pouze pokud jste dali svůj výslovný souhlas.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Registrace na tomto webu

Chcete-li používat určité funkce, můžete se zaregistrovat na našich webových stránkách. Přenášená data slouží výhradně za účelem využití příslušné nabídky nebo služby. Veškeré povinné informace požadované při registraci musí být uvedeny v plné výši. V opačném případě odmítneme registraci.

V případě významných změn, například z technických důvodů, vás budeme informovat e-mailem. E-mail bude zaslán na adresu uvedenou při registraci.

Zpracování údajů zadaných při registraci se provádí na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm.a DSGVO). Odvolání svého již daného souhlasu je možné kdykoli. Pro zrušení je dostatečná neformální zpráva e-mailem. Zákonnost již dokončeného zpracování údajů zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje shromážděné při registraci uchováváme během období, kdy jste registrováni na našich webových stránkách. Vaše údaje budou vymazány, pokud zrušíte registraci. Právní doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

kontakt

Data přenášená prostřednictvím kontaktního formuláře, včetně vašich kontaktních údajů, budou uložena za účelem zpracování vaší žádosti nebo budou k dispozici pro následné dotazy. Tato data nebudou předána bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů vložených do kontaktu probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm.a DSGVO). Odvolání svého již daného souhlasu je možné kdykoli. Pro zrušení je dostatečná neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování dat prováděných až do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje přenášené prostřednictvím kontaktního formuláře s námi zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo již nebude nutné údaje ukládat. Povinná zákonná ustanovení - zejména doby uchování - zůstávají nedotčena.

Trvání příspěvků a připomínek

Jsou uloženy příspěvky a komentáře a související údaje, například adresy IP. Obsah zůstává na našich webových stránkách, dokud není z právních důvodů zcela vymazán nebo smazán.

Příspěvky a připomínky jsou uloženy na základě vašeho souhlasu (článek 6, odstavec 1 zapsaný v DSGVO). Odvolání svého již daného souhlasu je možné kdykoli. Pro zrušení je dostatečná neformální zpráva e-mailem. Zákonnost již dokončených operací zpracování dat zůstává odvoláním neovlivněna.

Youtube

Naše webové stránky používají pluginy YouTube pro integraci a zobrazování videoobsahu. Poskytovatelem video portálu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Při vyvolání stránky s integrovaným pluginem YouTube se naváže připojení k serverům YouTube. Tím řeknete YouTube, které z našich stránek jste navštívili.

YouTube může přiřadit vaše chování k prohlížení přímo s vaším osobním profilem, pokud budete přihlášeni do svého účtu YouTube. Odhlášením předem máte možnost zabránit tomu.

YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Podrobnosti o zpracování uživatelských dat naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Analytics

Naše webové stránky používají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem služby webové analýzy je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do vašeho zařízení a které umožňují analýzu využití webových stránek. Informace generované soubory cookie o vašem používání našich webových stránek se přenášejí na server Google a tam se ukládají. Umístění serveru je obvykle USA.

Soubory cookie Google Analytics jsou nastaveny na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jako provozovatel této webové stránky máme oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace naší webové stránky a v případě potřeby i reklamy.

IP anonymizace

Google Analytics používáme společně s funkcí anonymní IP. Zabezpečuje, aby společnost Google před přenosem do Spojených států zkrátila vaši adresu IP v členských státech Evropské unie nebo jiných stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Mohou existovat výjimky, kdy společnost Google přenáší a zkrátí plnou adresu IP na server ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace použije v našem zastoupení, aby zhodnotila vaše používání webových stránek, podávala zprávy o aktivitách na našich webových stránkách a poskytovala nám další služby týkající se činnosti webových stránek a používání internetu. Neexistuje sloučení adresy IP přenášené pomocí služby Google Analytics s jinými daty Google.

browser plugin

Nastavení souborů cookie pomocí webového prohlížeče lze zabránit. Některé funkce našeho webu však mohou být omezeny. Můžete také zabránit shromažďování údajů o používání vašich webových stránek, včetně vaší IP adresy a následného zpracování společností Google. To lze provést stažením a instalací plug-inu prohlížeče, ke kterému se dostanete prostřednictvím následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Opozice při sběru dat

Sběr dat můžete pomocí služby Google Analytics zabránit klepnutím na následující odkaz. Vypnutí cookie bude nastaveno tak, aby zabránilo shromažďování vašich dat při budoucích návštěvách našeho webu: Vypněte službu Google Analytics.

Podrobnosti o tom, jak zpracovávat uživatelská data v Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

zpracování objednávek

Abychom plně vyhověli zákonným požadavkům na ochranu údajů, uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o zpracování smlouvy.

Demografické údaje v Google Analytics

Naše webové stránky využívají demografické funkce služby Google Analytics. Může se použít k vytváření přehledů obsahujících věty, věk, pohlaví a zájmy návštěvníků webu. Tato data pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a údajů třetích stran o návštěvnících. Přiřazení dat konkrétní osobě není možné. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat. To je možné prostřednictvím nastavení reklamy ve vašem účtu Google nebo obecným zákazem shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics, jak je vysvětleno v části "Námitky proti sběru dat".

PayPal

Náš web umožňuje platbu přes PayPal. Platební službu poskytuje PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pokud platíte pomocí PayPal, zadané platební údaje budou přeneseny do PayPal.

Přenos vašich dat do PayPal je založen na článku 6 para. 1 lit. DSGVO (souhlas) a článek 6 para. 1 lit. b DSGVO (zpracování k plnění zakázky). Odvolání svého již daného souhlasu je možné kdykoli. Operace zpracování minulých údajů zůstávají v platnosti po zrušení.

Klarna

Naše webové stránky umožňují platby prostřednictvím Klarny. Poskytovatelem platebních služeb je Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko.

Při platbě s Klarnou (řešení Klarna checkout) shromažďuje Klarna od vás různé osobní údaje. Podrobnosti viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Klarna na adrese: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna používá cookies k optimalizaci řešení pokladny Klarna. Tato optimalizace představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Cookies jsou malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá do zařízení. Soubory Klarna zůstávají na vašem zařízení, dokud je neodstraníte. Podrobnosti o používání cookies Klarna najdete na: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Vaše data budou předána Klarně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování ke splnění smlouvy). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Procesy zpracování dat v minulosti zůstávají účinné i v případě zrušení.

Sofortüberweisung

Naše webové stránky umožňují platbu prostřednictvím "Sofortüberweisung". Poskytovatel platební služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov.

Pomocí postupu "Sofortüberweisung" obdržíme potvrzení o platbě od společnosti Sofort GmbH v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit své závazky.

Při platbě prostřednictvím "Sofortüberweisung" je třeba převést kód PIN a TAN na společnost Sofort GmbH. Poskytovatel plateb se pak přihlásí do vašeho online bankovního účtu, automaticky zkontroluje zůstatek a provede převod. Okamžité potvrzení transakce následuje. Váš prodej, úvěrová linka vaší kreditní linky a existence dalších účtů a jejich podílů budou také automaticky kontrolovány po přihlášení.

Kromě PIN a TAN zahrnuje přenos do Sofort GmbH také platební údaje a osobní údaje. Vaše osobní údaje zahrnují jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo (čísla), e-mailovou adresu, IP adresu a jakékoli další údaje potřebné pro zpracování platby. Tento přenos dat je nezbytný, aby bylo možné bezpochyby zjistit vaši totožnost a zabránit pokusům o podvod.

Přenos vašich dat společnosti Sofort GmbH je založen na článku 6 para 1 lit. DSGVO (souhlas) a článek 6 para. 1 lit. b DSGVO (zpracování k plnění zakázky). Odvolání svého již daného souhlasu je možné kdykoli. Operace zpracování minulých údajů zůstávají v platnosti po zrušení.

Podrobnosti o platbě se společností Sofortüberweisung naleznete na adrese: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.

Změna předpisů o ochraně údajů

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů lze v nepravidelných intervalech upravovat tak, aby bylo v souladu s platnými právními požadavky, nebo aby bylo možné implementovat změny v našich službách, např. B. při přidávání nových nabídek. Nové prohlášení o ochraně údajů se poté automaticky použije na vaši příští návštěvu.

Kontaktujte inspektora ochrany údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, pošlete nám prosím zprávu  Office@age-science.com s předmětem „ochrana údajů“.

Zdroj: Konfigurátor ochrany dat z my-datenschutzbeauftragter.de